Jubilaris Engbert Kalter, benoemd tot Erelid van IJsvereniging Dickninge.

Huldiging Engbert door bestuur

Engbert benoemd tot erelid van IJsvereniging Dickninge

Engbert benoemd tot erelid van IJsvereniging Dickninge

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering is penningmeester Engbert Kalter gehuldigd omdat hij per November 2022 40 jaar bestuurslid van onze vereniging is. De huldiging van de jubilaris vond voorafgaand aan de jaarvergadering plaats bij Mulino in de Wijk tijdens een gezamenlijk diner met het bestuur, Engberts echtgenote Femmie en erelid Hennie Elpenhof. Tijdens dit diner werd Engbert, naast een kleine toespraak van voorzitter Remko Hendriks, verrast met een oorkonde waarin het bestuur hem heeft benoemd tot erelid van de vereniging om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet. De benoeming werd later op de avond tijdens de ALV bekrachtigd.


Engbert maakt sinds 1982 deel uit van het bestuur van de ijsvereniging Dickninge te de Wijk. Hij heeft direct het penningmeesterschap op zich genomen. Een heel actieve penningmeester die vooruit denkt en accuraat werkt. Stelt jaarvergadering vast, pusht de rest van het dagelijks bestuur om agenda vast te stellen.  Doet financiën, leden administratie, incasso en maakt lidmaatschapskaarten klaar met begeleidende brief in enveloppes, zorgt ervoor dat elk bestuurslid de enveloppes keurig gesorteerd krijgt die in des betreffende buurt rond gebracht moeten worden. Er is zelfs een jaarvergadering waarin Engbert fungeerde als Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.

Hij is dit jaar met pensioen gegaan en brengt nu ook zelf alle lidmaatschappen rond. Maakt jaarverslag voor de algemene leden vergadering. Kortom het DB van de ijsvereniging kan zich geen betere penningmeester wensen. Vanwege het 40 jarig jubileum en zijn verdiensten heeft het bestuur besloten om Engbert te benoemen tot ere lid van onze vereniging.
Ook was Engbert zeer actief en betrokken bij en met KNSB Drenthe, in vroegere jaren op financieel gebied (kas controle etc), en elk jaar steevast aanwezig op de algemene leden vergadering. Vanwege zijn 40 jarig jubileum als bestuurslid is Engbert op 17 November jongstleden gehuldigd op de algemene ledenvergadering van KNSB Drenthe door voorzitter Bart Jonkers.
Het bestuur van de IJsvereniging Dickninge mag zich gelukkig prijzen dat Engbert nog steeds bestuurslid en penningmeester is en laten we hopen dat hij deze functie nog jaren met veel plezier wil vervullen.

Huldiging ALV KNSB Drenthe

Voorzitter Bart Jonkers KNSB Drenthe huldigt Engbert voor 40 jaar jubileum

Voorzitter Bart Jonkers KNSB Drenthe huldigt Engbert voor 40 jaar jubileum