Hennie Elpenhof en Paul Koster benoemd tot erelid van IJsvereniging Dickninge

Tijdens de ALV op 28 November 2016 zijn Hennie Elpenhof en Paul Koster na resp. 47 en 40 jaar afgetreden als bestuurlid van onze IJsvereniging. Als bestuur hebben wij gemeend beide heren met zo’n lange staat van dienst als dank voor hun jarenlange inzet te benoemen tot erelid van onze vereniging. Tijdens een etentje in restaurant Mulino voorafgaand aan de jaarvergadering werden beide heren verrast met een oorkonde waarin ze werden benoemd tot erelid, dit werd later op de avond tijdens de ALV bekrachtigd.

Als bestuur bedanken wij Hennie en Paul voor hun inzet en hopen ze nog regelmatig tijdens een ijsperiode aan de ijsbaan te zien.

Tevens hebben beide heren een mooi interview gegeven in de meppeler courant en de taart van de week mogen ontvangen van de Meppeler handelsvereniging aangeboden door bakkerij Nijstad.

Tijdens deze jaarvergadering hebben we ook 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, Rieta Boverhof en Simone Hendriks zijn toegetreden als bestuurslid en bestuursvrijwilliger. Het bestuur heet ze van harte welkom en hopen dat ze ook zo lang mogen genieten van onze ijsvereniging als Hennie en Paul ook gedaan hebben.

henniepaulkrant